Geometria kolies, čiže systém zavesenia kolies, je jedným z najdôležitejších prvkov na vozidle. Je zodpovedný nielen za bezpečnosť jazdy, ale aj za pohodlie vodiča a posádky. V článku si prečítate, či sa dá spraviť geometria kolies po domácky a vyjasníme si odpovede na základné otázky súvisiace s nastavením zbiehavosti a odklonu kolies.

Kedy ste naposledy nastavovali geometriu kolies?

Čo je to geometria kolies a na čo slúži

Jazda na aute musí byť v prvom rade bezpečná. Bezpečnosť však nezávisí iba od vodičových jazdných schopností, ale aj od celkového technického stavu auta. Z tohto dôvodu by každý vodič mal pravidelne kontrolovať geometriu kolies. Geometria kolies, označovaná tiež ako geometria vozidla, je nastavenie presného sklonu všetkých štyroch kolies auta.

Na čo slúži geometria kolies? Správne nastavená geometria zabezpečí:

Okrem toho nastavenie geometrie kolies minimalizuje aj mieru opotrebovania behúňa.

Mnoho ľudí si pletie nastavenie geometrie s vyvážením kolies, no nie je to to isté. Pri nastavení geometrie sa nastavuje odklon a zbiehavosť všetkých kolies, aby sa po vozovke odvaľovali kolmo, a ich pozdĺžne osi zvierali symetrický uhol. Správne vyváženie kolies zabezpečuje komfortnú a pohodlnú jazdu aj pri vysokých rýchlostiach.

Kedy je potrebná geometria kolies

Mnoho vodičov sa pýta, kedy je potrebná geometria kolies a jej nastavenie. Vodiči sa o geometriu totiž spravidla začínajú zaujímať až vtedy, keď sa s autom začne diať niečo nezvyčajné a znepokojujúce. Nastavenie geometrie kolies je pritom vhodné robiť aspoň raz za rok, a to na jar pri prezúvaní zimných pneumatík za letné. Po zime sú totiž výrobcom odporúčané hodnoty kvôli kvalite ciest rozladené. Odporúčame vám však kontrolovať geometriu kolies aj dvakrát ročne – pri výmene aj letných a aj zimných pneumatík.

Geometriu by ste mali dať skontrolovať v každom prípade aj vtedy, ak vozidlo zatáča do strany bez toho, aby ste menili jeho smer. Môžete si to vyskúšať pri priamej jazde, kedy na chvíľu pustíte volant a budete sledovať, či vozidlo dokáže ísť rovno. Ak je s geometriou problém, vozidlo začne mierne zatáčať do jednej strany. Stáčanie auta do strany derie príslušnú stenu pneumatiky a zvyšuje valivý odpor, čo následne vedie k zvýšenej spotrebe.

Geometriu kolies môže rozladiť náraz na obrubník alebo jazda cez výmole, ako aj vážnejšie udalosti, ako sú dopravné nehody. Geometria sa môže rozladiť aj v dôsledku opotrebovania alebo výmeny komponentov odpruženia. Ak sú kolesá zarovnané nesprávne, pneumatiky sa môžu nerovnomerne a rýchlejšie opotrebovať, navyše to môže mať negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla. Takmer iste to znamená, že pneumatiky budete musieť vymeniť skôr, než to očakávate. 

Servis, v ktorom vám spravia geometriu, navštívte aj v prípade, ak:

Problém s geometriou môže byť aj v prípade, ak sa zmenia vlastnosti ovládania vozidla. V tomto prípade môže ísť o ťahanie vozidla do niektorej strany, odklonenie volantu počas jazdy na rovnej ceste, ktoré pretrváva, či ťažší návrat volantu po zatáčke.

Zavesenie vozidla má ako základný prvok zbiehavosť kolies.

Nastavenie geometrie je zväčša vybavené do 30 minút. Na kontrole v servise zmerajú uhly stanovené výrobcom vozidla. Cieľom správneho nastavenia je zabezpečiť optimálne ovládanie auta a predĺžiť životnosť pneumatík. Pokiaľ sa vám práve vynorila v hlave otázka, že koľko stojí geometria kolies, môžeme vám povedať, že každý servis si určuje cenu sám. Cena geometrie kolies sa pohybuje okolo 50 €.

Vyrovnávanie kolies: Ako sa robí geometria kolies

Oprava geometrie kolies predstavuje nastavenie uhlov kolies vzhľadom na špecifikovanú zbiehavosť a odklon. Tri hlavné nastavenia vykonávané v súvislosti s geometriou sú:

Nastavenie odklonu predstavuje nastavenie uhla odklonu kolesa od zvislej čiary pri pohľade spredu na vozidlo. Pozitívny odklon značí hornú časť kolesa, ktorá je odklonená od vozidla, čo spôsobuje opotrebenie vonkajšej strany pneumatiky. Negatívny odklon reprezentuje hornú časť kolesa, ktorá sa prikláňa smerom k vozidlu, pričom nadmerný horný odklon spôsobuje opotrebenie vnútornej strany pneumatiky.

Následne sa pre každé vozidlo osobitne nastaví uhol závleku, čím sa optimalizuje správanie pneumatík na rovných úsekoch i v zatáčkach. Pri veľkom uhle závleku bude vozidlo ťahať do jednej strany. O zbiehavosti kolies si povieme viac nižšie.

Je možné nastavenie geometrie kolies doma?

Je možné nastaviť geometriu kolies doma? Bohužiaľ, nie. Správne nastavenie si vyžaduje obrovskú presnosť a iba servisy disponujú špeciálnym vybavením, ktoré umožňuje presné nastavenie zbiehavosti vo vozidle. Geometria automobilu si vyžaduje mimoriadnu presnosť, je tiež potrebná počítačová geometria kolies pomocou špeciálneho vybavenia, takže geometria kolies po domácky a ani žiadna domáca geometria kolies sa žiaľ nekoná.

Čo je zbiehavosť kolies a ako sa nastavuje

Zbiehavosť kolies predstavuje smer, do ktorého smerujú kolesá vzhľadom na stredovú čiaru vozidla. Môže sa vyjadrovať ako rozdiel vzdialeností medzi prednými bodmi kolies a zadnými bodmi kolies jednej nápravy. 

Za ideálnych jazdných podmienok, by sa mali kolesá sami vyrovnávať počas jazdy, čo je viditeľné najmä počas priamej jazdy pri vyšších rýchlostiach. Správne nastavenie zbiehavosti predstavuje mierny sklon kolesa smerom dovnútra. Je to určované javmi súvisiacimi s kolesami prednej nápravy v aute s pohonom predných kolies počas zrýchlenia.

Kolesá vytvárajú moment sily, vďaka ktorému sa každé z nich snaží „ťahať“ auto vlastným smerom. Táto situácia je zdanlivo stabilná, pretože sily generované z oboch strán vozidla prichádzajú navzájom. Avšak v situácii, keď auto vojde do diery, má jedno z kolies väčšiu priľnavosť, čo vedie k strate stability. Auto začne „tancovať“ a vyžaduje si neustálu kontrolu jazdnej dráhy.

Aby ste sa vyhli trvalej manipulácii s volantom, zbiehavosť kolies sa nastavuje nasmerovaním oboch kolies mierne dovnútra. Kolesá budú naďalej vytvárať protichodné sily, ale systém bude stabilný. Okrem toho zaťažuje všetky komponenty zavesenia a pneumatiky, čo pozitívne ovplyvňuje riadenie auta. Má tiež svoje nevýhody – pri zatáčaní spôsobuje mierne nedotáčanie.

Nastavenie zbiehavosti

Nastavenie zbiehavosti vplýva na charakteristiku vozidla a jeho stabilitu na rovnej ceste. Kladná zbiehavosť existuje vtedy, ak sú predné časti kolies na jednej náprave bližšie k sebe, než zadné. Nadmerná kladná zbiehavosť spôsobí väčšie opotrebenie vonkajších strán pneumatík. Záporná zbiehavosť sa prejavuje tak, že sú zadné časti kolies na jednej náprave bližšie k sebe, než predné. Pri nadmerne zápornej zbiehavosti vzniká väčšie opotrebenie vnútorných strán pneumatík.

Aj vozidlá bez nehodovej histórie majú často nesprávne nastavenú zbiehavosť kolies. Tieto nastavenia sa môžu zmeniť z dôvodu výmeny pneumatík alebo bežného opotrebenia častí zavesenia (kĺby riadenia, ložiská kolies, kovové gumené puzdrá). Z tohto dôvodu sa oplatí venovať pozornosť štandardom zbiehavosti kolies počas rutinného diagnostického testu.

Príklady rôznych polovičných zbiehavostí kolies, pri tej istej celkovej zbiehavosti (volant priamo nastavený).

Rozdielna polovičná zbiehavosť meraná staticky na diagnostickej stanici sa v priebehu dynamických síl vyrovná počas jazdy. Vedľajším javom vtedy bude skrútený volant pri priamej jazde. Pri zastavení vozidla s vyrovnaným volantom si však môžete všimnúť nesymetricky nastavené kolesá. Účinok vyrovnania polovičnej zbiehavosti nenastane v prípade zbiehavosti zadnej nápravy. Osobitná pozornosť by sa mala venovať jej symetrii pri viacnásobných ramenách (napr. Volkswagen Passat B6), ktoré sú nastaviteľné.

ZDROJ: https://www.oponeo.sk/blog/vplyv-zbiehavosti-prednych-a-zadnych-kolies-na-riadenie-vozidla